Saking Sambang Warga Tumuju Sambang Bumdes

ekonomi & pembangunan

Focusklaten (3/01/19) – Budidaya Bupati Klaten Sri Mulyani amrih kamulyaning warga Klaten kados mboten pedot. Dereng cekap kanti program Sambang Warga ingkang kabiji kasil nyurung majenging wewangunan ing desa madesa, amiwiti warsa 2019 Bupati Sri Mulyani bade ngadani program enggal, kasebat Sambang Bundes.

Dipun sekseni para juruwarta Klaten ing acara Jumpa Pers ing Warung Sableng dinten kepengker, Bupati Sri Mulyani miterangaken bilih, dana desa satuhu ampuh andamel majenging wewangunan ing padesan.  Perangan dana desa kasebat saugi kagem ngrembakakakem ekonomi kadosta dipun wujutaken Badan Usaha Milik Desa utawi Bundes.

“Warsa 2019 menika kula bade ngadani program Sambang Bumdes sesarengan Sambang Warga.  Program punika nemu sedyo supados Bundes ingkang sampun mekar ing desa madesa ing Kabupaten Klaten dipun garap kanti sae lan ketingal kemajenganipun.  Sanesipun menika, Pemkab Klaten ugi bade ngaturaken program sambetan arta tanpa anakan kagemipun para pelaku usaha amrih ekonomi majeng, miwah cacah warga kahanan kekirangan saget dipun sudo  “ atur Bupati Sri Mulyani ingkang dipun derakaken  Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Rony Roekmito, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Sunarno, Kepala Bagian Humas Wahyudi Martono miwah  Kepala Diskominfo Amin Mustofa.

Sunarno minangka Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Klaten ngandaraken wonten setunggal tahun Bupati Sri Mulyani nyepeng pusering adil Pemerintah Kabupaten Klaten, cacah jiwo warga kahanan kekirangan satuhu nyoto saget sudo.  Program Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH, jambinisasi, bantuan sambetan arta kagem pelaku usaha yekti saget andamel makmuring warga.  “Cacah jiwo warga kahanan kekirangan ing Kabupaten Klaten sadet sudo saking 14% dados kantun 12%” atur Sunarno (Jepe).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *